NOVINKY

arr3MADEROTERAPIA MADEROTERAPIA Masáže s ú jednou z najúčinnejších liečebných metód alternatívnej medicíny....

KONTAKTY

Masážny salón ANGELIKA
Hlavná 6 (vo dvore za SEHATEXOM)
927 01 Šaľa
tel: +421 917 77 88 43
napíšte nám


» Chránená dielňa
Chránená dielňa

 

Zamestnávate osoby so zdravotným postihnutím? Ak nie, mám pre vás ponuku, ako efektívne využiť svoje finančné prostriedky a neodvádzať ich bez úžitku. Zo zákona o službách zamestnanosti č.5 z roku 2004 totiž vyplýva pre každého zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím /3,2 % z celkového priemerného počtu za rok - § 63. Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, ste povinný odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške trojnásobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Túto sumu si vypočítate vo výkaze raz do roka, ktorý predkladáte vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka - § 65. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobí, musí odviesť za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP. Zadanie zákazky chránenej dielni = ušetrenie Vašich financií za povinný podiel ZPS zamestnancov! Existuje ale aj druhá možnosť, a to zadať zákazku chránenej dielni, tak aby súčasťou ceny zákazky boli náklady na mzdy občanov so zdravotným postihnutím a odvody zamestnávateľa v sume 3 – násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1.januáru kalendárneho roka za ktorý zamestnávateľ plní. napríklad pre rok 2009 je to 750 €, na započítanie jednej osoby §64.

Sumu celkovej ceny práce našich zamestnancov, ktorú Vám vyčíslime vždy ku každej faktúre v potvrdení o zadaní zákazky chránenej dielni, si odpočítate od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu týchto zamestnancov. Takto ušetrené financie určite radi využijete pre ďalšie zveľaďovanie Vašej firmy. Naša obchodná spolupráca by sa od bežnej zákazky – objednávky líšila iba potvrdením, ktoré Vám zašleme po obdŕžaní Vašej úhrady. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu.

Pre príslušný UPSVaR teda dodáte do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka :

- naše potvrdenie o realizácii zákazky

- fotokópiu objednávky ( zmluvy)

- fotokópia dokladu o zaplatení zákazky

Spôsob realizácie zákazky :

Po podpise zmluvy, prípadne po obdŕžaní objednávky, Vám dodáme faktúru na dohodnutý finančný objem spolu so službami z našej ponuky.

Sme si istí, že naša spolupráca by Vám priniesla nielen úsporu vo forme náhradného plnenia, ale aj regeneráciu pracovných síl vašich zamestnancov a dobrý pocit z podpory zamestnávania.

ZGU2ZjBkYW